[News] 141205 Oficjalne oświadczenie TS Entertainment w sprawie B.A.P

wykres TS

Wykres przedstawiający sumę poniesionych kosztów (niebieski) oraz zysków (czerwony) w zestawieniach półrocznych łącznie z prognozami na rok 2015.

Witajcie, tutaj TS Entertainment.

Po pierwsze, kłaniamy nasze głowy w geście przeprosin za nieumyślne zmartwienie tych, którzy czuwali z miłością nad naszą wytwórnią.

Po tym jak TS zostało założone w 2008 roku, promowaliśmy artystów takich jak Untouchable, SECRET i B.A.P przez 7 lat, a wkrótce wprowadzimy na rynek nowy zespół. Jako że K-Pop staje się trendem światowej kultury, naszym celem stało się rozwijanie możliwości naszych artystów, przedstawienie ich światu oraz rozwijanie się wraz z nimi.

B.A.P było pierwszym ambitnym męskim zespołem naszej wytwórni, a nasz wkład oraz przygotowania poczynione dla nich były wystarczająco duże, by nie zostawali w tyle w porównaniu do innych wytwórni. Na szczęście wszystkich sześciu członków B.A.P, którzy zostali razem zebrani poprzez talent i wysiłek, również ciężko pracowali, a członkowie B.A.P wyróżnili się jako K-Popowi artyści, którzy byli nawet w stanie przeprowadzić 2 trasy światowe.

Podczas gdy razem wytrwale pędziliśmy, około października członkowie powiedzieli nam poprzez ich głównego menadżera, że pragną odpoczynku. Liczyliśmy się z ich intencjami i odwołaliśmy cały harmonogram, włączając w to trasę po Ameryce Południowej oraz trasę po Japonii i pozwoliliśmy im na długi odpoczynek. W tym czasie członkowie jeździli tam i z powrotem pomiędzy ich dormem, domami oraz zagranicą, by odzyskać siły i stale utrzymywali kontakt z wytwórnią. Niedawno temu potwierdziliśmy z nimi, że będą chcieli wznowić swoje promocje podczas gali rozdania nagród w styczniu, więc przygotowywaliśmy ich harmonogram na następny rok, gdy nagle, 27 listopada, poinformowano nas poprzez artykuł w mediach o ich pozwie.

Nasza wytwórnia była w wielkim szoku, kiedy 27 listopada wyszedł na jaw artykuł z wiadomością o pozwie, ponieważ aż do popołudnia 26 listopada, kiedy to skarga została złożona, pracownicy wytwórni oraz członkowie kontaktowali się ze sobą oraz codziennie rozmawiali. Wytwórnia od razu próbowała się skontaktować z członkami poprzez głównego menadżera, ale nie mogliśmy do nich dotrzeć. Potem próbowaliśmy skontaktować się z ich rodzicami, a rodzice, z którymi udało nam się porozumieć, potwierdzili fakt złożenia skargi i zażyczyli sobie, byśmy „rozmawiali z prawnikiem”. Wobec tego zadecydowaliśmy, że wytwórnia będzie w stanie zrozumieć detale sytuacji dopiero po otrzymaniu skargi, więc czekaliśmy na jej odebranie.

Jednakże zanim wytwórnia otrzymała skargę, zostaliśmy zmuszeni do udzielenia odpowiedzi ze względu na ustawiczne, jednostronne uwagi, o których donosiły niewielkie ilości stron z mediami. Ponieważ B.A.P osiągnęli próg rentowności w 2014 i mierzyli się z nadciągającym wysokim zyskiem, sytuacja wyglądała na jeszcze poważniejszą. Ostatecznie otrzymaliśmy poufną informację z zaufanych źródeł, że za reportażami mediów stoi de facto pewna siła, która, z korzyściami dla nowej wytwórni, ma za zadanie pogorszyć relacje pomiędzy B.A.P oraz naszą wytwórnią.

Wobec tego wytwórnia całkowicie pochwyci tożsamość tej de facto siły i podejmie zdecydowane działania. Gdy tylko będziemy w stanie ją potwierdzić, zażądamy bezwzględnej odpowiedzialności od tych, którzy pogwałcili etykę biznesową oraz zdeprecjonowali K-Pop.

W rzeczywistości, nasza wytwórnia formalnie nie otrzymała skargi. Okazało się, że kancelaria prawnicza reprezentująca stronę pozywającą nie wpłaciła wystarczającej opłaty podczas składania pozwu, więc sąd wysłał „polecenie korekty” do prawnika. Mimo że nasza wytwórnia nie otrzymała skargi, byliśmy w stanie zdobyć jej kopię prosząc o to sąd. I niniejszym chcielibyśmy wydać nasze oficjalne oświadczenie wobec kwestii uwypuklonych przez prasę.

Punkt 1) 10 miliardów KRW (30 milionów PLN) za sprzedaż w ciągu 3 lat, 17,8 miliona (54 tysiące PLN) na członka

TS-> Osiągnęli próg rentowności w około 2 lata. Podczas drugiej połowy 2014 przewidywany zysk całkowity wynosił 285 milionów KRW (860 tysięcy PLN). Gdyby harmonogram był kontynuowany zgodnie z przewidywaniami, całkowity zysk w drugiej połowie 2014 roku wynosiłby 600 milionów KRW (1,8 miliona PLN).

Nasza inwestycja w B.A.P zaczęła się już w czasach bycia trainee, a duże koszty zostały poniesione już w drugiej połowie 2011 roku na rzecz solowego singla „I Remember” lidera Bang Yongguka oraz na rzecz produkcji albumu podgrupy „BANG&ZELO”. Jak możecie zauważyć na diagramie powyżej, nawet aż do 2013 roku koszty były wyższe, niż zyski.. Jest tak, ponieważ zamiast uzyskiwać natychmiastowe zyski, członkowie B.A.P pracowali, żeby spełnić swoje własne marzenie oraz cel wytwórni, by „przejąć świat poprzez muzykę”. Dzięki tym śmiałym inwestycjom B.A.P byli w stanie zaznaczyć swoje miejsce w przyszłej generacji K-Popowych artystów, osiągnęli próg rentowności w około 2 lata od debiutu na początku 2014 roku i byli w stanie osiągnąć rezultaty, do których przemysł musiał przykładać szczególną uwagę.

Jak to możecie zaobserwować na wykresie, po osiągnięciu progu rentowności, różnica pomiędzy kosztami poniesionymi  na rzecz B.A.P a ich zyskami stale i znacznie się poszerza, a B.A.P powinni być w stanie wygenerować gwałtownie rosnący zysk. Jak można zauważyć, bezpośrednio od drugiej połowy 2014 roku (lipiec-grudzień), jeżeli zakończyliby swój harmonogram, a w tym trasę po Ameryce Południowej, trasę po Japonii, wydarzenia w Chinach, to przewidywało się, że zarobią w sumie 600 milionów KRW (1,8 miliona PLN) netto. Jednakże, ponieważ wydarzenia zostały niestety odwołane, przewidujemy, że ich całkowite zyski w drugiej połowie 2014 roku osiągnie 285 milionów KRW (860 tysięcy PLN) netto.

Również, w zależności od ich działań w 2015 roku, przewidywaliśmy dla nich 1,8 miliarda KRW (5,4 miliona PLN) zysku netto, co jest kwotą 15 razy większą od sumy ich pierwszego podziału zysku.

Punkt 2) Stosunek podziału zysku 1 (B.A.P): 9 (TS)?

TS-> Ich średni stosunek podziału zysku w trakcie trwania kontraktu jest przewidywany na 4 (B.A.P) : 6 (TS).
Zanim wyjaśnimy „stosunek podziału zysku”, pozwólcie, że wyjaśnimy, w jaki sposób nasza wytwórnia kalkuluje zyski. Zgodnie z kontraktem, wytwórnia oblicza zyski co 6 miesięcy. Po pierwsze, odliczamy wszystkie opłaty inwestycyjne, które ponieśliśmy na rzecz B.A.P od sumy sprzedaży związanych z B.A.P. Wtedy pozostałe koszty dzielimy zgodnie z typem sprzedaży, a następnie jeszcze raz dzielimy zgodnie ze stosunkiem podziału zysku dla artystów. Powodem, dla którego nie odejmujemy każdego typu kosztów osobno ze względu na typ, jest to, że jest wiele kosztów, które nie mogą być odjęte od konkretnej kategorii, np. opłata za mieszkanie, transport, jedzenie, nauczanie, lekcje, działania kulturalne, treningi, masaże, szpital, T-money [T/N: urządzenia związane z opłatą za transport] etc.

Powodem, dla którego stosunek podziału zysku dla albumów/piosenek/mini albumów (1:9) jest niższy, niż ten dla występów/reklam/wydarzeń (5:5), jest fakt, że ten drugi rodzaj aktywności generuje mniejsze koszty w porównaniu do honorarium artystów, a koszty powodowane przez outsourcing są również wliczane w koszty łączone. Jednak w poprzednim przypadku, czasami zapewniamy outsourcing, lecz opłaty za pracowników obsługujących specjalistyczny sprzęt w wytwórni (planowanie zawartości/aranż/produkcja, video, planowanie albumu/produkcja/sprzedaż, marketing fanów, etc) nie są liczone jako koszt łączony, ponieważ wytwórnia musi opłacić to sama po podziale kosztów z artystą.

Stosunek podziału zysku kalkulowany na pierwszą połowę 2014 był liczony nisko, ponieważ w większości bazował na promocjach albumu oraz piosenek, by zabezpieczyć swoją popularność w początkowych stadiach ich debiutu. Po tym, dzięki wysiłkowi wszystkich, B.A.P byli w stanie z powodzeniem zakończyć 2 trasy światowe  oraz z pewnością ulokować się jako K-Popowi artyści godni uwagi, a więc składowe generowania zysku oraz średni stosunek podziału zysku również się zmienia. To jest to, co było celem dla członków oraz wytwórni, a było to wiernie poświęcone celowi odzwierciedlania poziomu wkładu artysty w sukces kompozycji zysków. Przewidywaliśmy, że średni stosunek podziału zysku będzie wynosił 4 (B.A.P) : 6 (TS), jako że od tej pory koncerty, wydarzenia oraz reklamy byłyby ich główną działalnością.

Punkt 3) Niewolniczy kontrakt?

TS -> Taki sam kontrakt jak ten ustalony przez Komisję Sprawiedliwego Handlu + Szczegóły
„Niewolniczy kontrakt”, jak to zostało powiedziane w jednym ze źródeł medialnych, jest utworzony na podstawie standardowego kontraktu ustalonego przez Komisję Sprawiedliwego Handlu i zawiera szczegóły urzeczywistniające kontrakt.

Oprócz tego trwanie kontraktu, jeśli popatrzy się na wyszczególniony przez Komisję Sprawiedliwego Handlu standardowy czas trwania kontraktu, wynosi 7 lat. Jednak w przypadku, kiedy jest to „konieczne z powodu podpisania albo wypełniania kontraktu z zagranicznymi spółkami zarządzającymi na długoterminowe zagraniczne promocje” albo „kiedy kontrakt musi zostać wydłużony z różnych innych słusznych powodów” może zostać wydłużony poprzez „porozumienie w formie pisemnej”.

Okres trwania ekskluzywnego kontraktu B.A.P jest ustalony na „7 lat od wydania pierwszego albumu (albumu solowego, digital albumu wydanego jako zespół, pełnego albumu)”. Członkowie podpisywali ten kontrakt indywidualnie w marcu, czerwcu i wrześniu 2011 roku. Bang Yongguk i Zelo byli aktywni przed B.A.P jako solo i podgrupa, więc data zakończenia umowy jest różna dla wszystkich członków.

Punkt 4) Problem zaufania

TS -> Problem w komunikacji
W lipcu, nawet po podziale zysków, członkowie B.A.P kontynuowali aktywności bez słowa. Jednakże, ponieważ zachowywali niespodziewanie emocjonalnie jak np. nagłe zniknięcie w połowie września, plany związane z obiecanymi aktywnościami, takimi jak udział w programach rozrywkowych, rozpadły się. Jednakże wytwórnia wielokrotnie przepraszała stację nadawczą oraz jej pracowników i prosiła ich o wybaczenie oraz ciężko pracowała, żeby chronić członków.

Ponadto wytwórnia zwracała uwagę i próbowała znaleźć fundamentalne rozwiązanie dla emocjonalnej sytuacji członków B.A.P poprzez rozmowę przez głównego menadżera i personel kierowniczy. Kiedy członkowie  powiedzieli 23 października, że chcą odpoczynku, zgodziliśmy się zminimalizować oficjalne promocje, odwołaliśmy trasę w Ameryce Południowej oraz Japonii i podjęliśmy działania, żeby mogli całkowicie odpocząć do końca roku.

Nawet po tym członkowie B.A.P byli w ciągłym kontakcie z pracownikami wytwórni, mieszkali w dormie, chodzili razem do szpitala i jedli razem, jakby nic się nie zmieniło, więc myśleliśmy, że w czasie odpoczynku będą się przygotowywać do następnej promocji i czekaliśmy. Jak wspomnieliśmy wcześniej, zostaliśmy poinformowali, że chcą wznowić swoje promocje w styczniu i zaczęliśmy ustalać harmonogram na następny rok i nagle otrzymaliśmy tą wiadomość.

Oficjalna odpowiedź wytwórni do punktów skończy się tutaj, a wytwórnia przekaże sądowi szczegółowy i przejrzysty materiał na temat wszystkich problemów zawartych w zażaleniu, żeby wnieść jasne światło dla wszystkich faktów i prawd. Pewne jest to, że TS Entertainment nie zrobiło niczego nielegalnego i nigdy nie traktowaliśmy B.A.P niesprawiedliwie, ani nie zmuszaliśmy [ich do niczego] siłą.

Motto TS Entertainment brzmi „szczerość, pracowitość, skromność”. Możliwe, że nasze intencje stworzenia dla członków otoczenia, w którym jest jak w ciepłym domu, z daleka od domu oraz że ich talenty były dobrze dopasowane, a nie skupione na natychmiastowych zyskach, zostały źle przekazane. Jeżeli nie byliśmy w stanie odczytać zranionych uczuć członków, jest to błąd  i pomyłka z czasów okresu próbnego, ponieważ pracownicy wytwórni nie są wystarczająco doświadczeni.

Na koniec, TS Entertainment ma nadzieję, że członkowie B.A.P powiedzą nam szczerze czego oczekują i popatrzą jeszcze raz na nasze marzenia, w które wspólnie mierzyliśmy od ich debiutu. Ale jeśli członkowie wciąż będą blokować rozmowy pomimo ciągłych prób porozumienia się i będą chcieli iść ze sprawą do sądu, wtedy wytwórnia uszanuje ich decyzję i znajdzie odpowiednie rozwiązanie w sądzie.

Raz jeszcze, kłaniamy nasze głowy w geście przeprosin za zmartwienie tylu ludzi i będziemy ciężko pracować, aby znaleźć rozwiązanie dla tej sytuacji.

cr: TS Entertainment | Tłumaczenie: Chii, Lola @bappoland.wordpress.com

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s